Formy pomocy

Nasza fundacja zajmuje się różnymi formami pomocy osobom niepełnosprawnym. Wśród podejmowanych przez nas działań wymienić można promowanie nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami w zakresie medycyny oraz fizjoterapii, dzięki czemu możemy na bieżąco przedstawiać wyniki najnowszych badań. W ten sposób osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do najnowszych odkryć naukowych.

Zajmujemy się także rozwiązywaniem problemów związanych z nieprzystosowaniem miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontaktujemy się z lokalnymi władzami, aby skłonić do budowy podjazdów czy miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wszędzie tam, gdzie ich brakuje. Jednocześnie organizujemy akcje, które mają na celu uświadomienie ludziom problemów związanych z niepełnosprawnością. Walczymy z nietolerancją i wykluczeniem ze względu na stan zdrowia.

436751400_42777e881d_z

Działalność naszej fundacji polega również na szeroko rozumianej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Staramy się uświadomić im, że nie muszą rezygnować ze swoich planów i marzeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych, którzy z niepełnosprawnością borykają się od niedawna, ponieważ dla wielu z nich nagłe pogorszenie stanu zdrowia staje się przyczyną załamania psychicznego. Skłaniamy osoby niepełnosprawne do rozwijania talentów, realizowania swoich pasji, rozwoju zawodowego oraz uczestnictwa w życiu kulturalno-rozrywkowym. Dzięki temu można przekonać się, że niepełnosprawność wcale nie musi oznaczać mniej interesującego życia.